Lenka Hrobárová: Mnohé názory na internete môžu naozaj ohroziť ľudské zdravie

Ukončila magisterské štúdium v odbore klinická biochémia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského (UK). Časť štúdia, ktorá bola zameraná na ľudské telo, prebiehala aj na Lekárskej fakulte UK. Diplomovú prácu robila pod záštitou Virologického ústavu SAV (Slovenskej akadémie vied, pozn. autora), pričom si rozšírila vedomosti o virológiu a molekulárnu biológiu. V súčasnosti pokračuje v externom štúdiu […]