Vplyv vašich génov na zdravie vašich detí a čo znamená “status prenášača” v našom DNA teste

Vďaka poznaniu vlastných genetických predispozícií dokážeme ovplyvniť svoje zdravie a tým aj zlepšiť kvalitu vlastného života. Existujú však genetické predispozície, ktoré nemusia mať vplyv na naše vlastné zdravie, ale v určitej situácii môžu ovplyvniť zdravie našich potomkov.  Pre lepšie pochopenie je potrebné začať stručným vysvetlením niektorých biologických faktov o našom tele. Vo väčšine našich buniek sa […]